Branches

Onze machines zijn speciaal gebouwd voor de voedsel- en bulk industrie.
voedsel

voedsel

Bei der Lebensmittelproduktion fallen Rest- und Abfallströme an. Vieles von dem, was produziert wird, hat einen Wert. Einiges davon kann in der Produktion verarbeitet werden, Nacharbeit.

Ein weiteres Teil wird während der Produktion aufgrund von Produktionsfehlern oder Störungen freigegeben. Unverschlossene Verpackung, teilweise gebacken, falsche Dekoration aufgestreut, Datum falsch aufgedruckt. Oder sie sind einfach perfekt vorbereitet, werden aber nach Werbeaktionen oder Feiertagen nicht verkauft. Diese Produkte können recycelt werden, indem man sie von ihrer Verpackung befreit, und es ist möglich, dass die Rohstoffe abgetrennt werden und das Produkt in anderen Bereichen wie Tierfutter oder Energie verwendet wird.

Feed

Feed

Reststromen uit de industrie kunnen vaak worden aangewend in de vee- en dierveder industrie. Niet al deze stromen zijn klaar om te worden ingezet als een grondstof. Verontreiniging met verpakkingsmateriaal, klonten, brokken, kleverig, etc. zijn eigenschappen waar vaak eerst een bewerking aan vooraf moet gaan alvorens het kan worden toegepast. Ook worden vaak deze stromen niet in de bulk vorm aangeboden maar in kisten, kratten of big bags.

Afval recycling

Afval recycling

Afval, het bestaat eigenlijk niet. In elke vorm is het weer te gebruiken. De economische waarde wordt helaas vaak negatief beïnvloed door de aard. Door de aard van het product te ontleden kan er door diverse stappen een onderscheid gemaakt worden tussen de diverse deel-grondstoffen. Die stappen kunnen bij voldoende aanbod economisch waarde creëren.

We kunnen alles maken

Laat Circular-Equipment u informeren naar de mogelijkheden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12